Stiklo paketai

 

Šilumos izoliacija

Šiluma gali būti prarandama trimis būdais:

  • Kondukcija – šilumos perdavimas kūno viduje arba tarp dviejų besiliečiančių kūnų. Šilumos perdavimas tarp dviejų stiklo paviršiaus pusių priklauso nuo jų temperatūrų skirtumo ir kūnų šiluminio specifinio laidumo. Stiklo šiluminis specifinis laidumas lygus 1.0 W/(m*K)
  • Konvekcija - šilumos perdavimas tarp kieto kūno paviršiaus ir skysčio arba dujų.
  • Spinduliavimas (radiacija) – šilumos perdavimas tarp dviejų skirtingų temperatūrų kūnų. Spinduliavimas yra proporcingas kūnų šilumos laidumui. Kuo žemesnis kūnų šilumos laidumas, tuo silpnesnis šilumos perdavimas. Stiklo laidumas en yra lygus 0,89. Specialių selektyvinių dangų pagalba stiklo laidumas gali būti sumažintas iki 0,10 ir žemiau.

Šilumos perdavimas kondukcijos, konvekcijos ir spinduliavimo būdais yra išreiškiamas šilumos perdavimo koeficientu (U, kai kur žymimas K) - šilumos perdavimas per 1 m2 ploto paviršių, esant 1 laipsniui Kelvino ar Celsijaus temperatūrų skirtumui tarp skirtingų paviršiaus pusių (W/m2K). Kuo šilumos perdavimo koeficientas mažesnis, tuo efektyvesnė lango šilumos izoliacija.

  pigus plastikiniai langai

Stiklo paketo šilumos izoliavimo savybės yra geresnės, negu vieno stiklo dėl šių priežasčių:

  • izoliuota sausa kamera tarp stiklų sumažina šilumos perdavimą konvekcijos būdu, o žemas oro šiluminis specifinis laidumas riboja šilumos perdavimą kondukcijos būdu. Šilumos perdavimą pastaruoju būdu galima dar labiau sumažinti stiklo paketo kamerą užpildant žemo laidumo dujomis (paprastai, Argonu).
  • Šilumos perdavimas spinduliavimu sumažinamas, naudojant stiklą su specialia žemo laidumo (en) danga (pvz., PLANITHERM FUTUR (en = 0,033), PLANISTAR, PLANIBEL TOP N (en ≤ 0,04).
  • Esant žemam stiklo paketo šilumos perdavimo koeficientui (U) žiemą vidinio lango paviršiaus temperatūra yra aukštesnė, kas padaro buvimą prie lango komfortišku ir sumažina lango rasojimo tikimybę.
  • Geros termoizoliacinės savybės langui būtinos ne tik šilumos išsaugojimui patalpoje, bet ir apsisaugojimui nuo karščio. Saulės energijos dalis, patenkanti per langą į patalpos vidų yra charakterizuojama saulės faktoriumi (g).
    Žemiau pateikti skirtingų įstiklinimo tipų saulės faktoriaus ir šilumos perdavimo koeficiento dydžiai.
  plastikiniai langai marijampoleje

Atsparumas rankos smūgiui, šūviui, sprogimui

Šiuolaikiniams langams keliami aukšti reikalavimai jų saugumo lygiui – jie turi užtikrinti pakankamą apsaugą nuo įsilaužimo, vandalizmo aktų, turi būti atsparūs gaisro atveju, ypatingais atvejais, turi apsaugoti nuo kulkų ir sprogimo bangos.

Saint-Gobain STADIP PROTECT tipo stiklas atitinka standarto LST EN 356:2002 „Statybinis stiklas. Apsauginis langų stiklas. Atsparumo rankos smūgiui bandymas ir klasifikavimas“ reikalavimus ir užtikrina apsaugą nuo pasikartojančių smūgių ranka ar įrankiais (pvz., plaktukais, kirviais ir pan.) bei standarto LST EN 1063: 2002 „Statybinis stiklas. Apsauginis langų stiklas. Atsparumo šūviui bandymas ir klasifikavimas.“ reikalavimus, kas užtikrina jo atsparumą tam tikram kulkų, iššautų iš skirtingo tipo ginklų, skaičiui.

Būna sąlygų, kai stiklo paketas yra nuolat stipriai veikiamas mechaniškai. Šiuo atveju yra būtina, kad stiklas būtų tinkamai užgrūdintas. Grūdinamas gali būti stiklas tiek be dangos, tiek su ja. Grūdinimas privalo būti atliekamas, laikantis standarto LST EN 12150 „Statybinis stiklas. Termiškai grūdintas saugus kalcio natrio silikatinis stiklas“ reikalavimų.

Apsaugai nuo sprogimo bangos į stiklo paketą rekomenduojama montuoti laminuotus stiklus, pvz., STADIP PROTECT, kurių plėvelė išlaiko dužusio stiklo skeveldras, kas leidžia išvengti žmonių sužalojimų lekiančiomis duženomis. Lango rėmas turi būti pakankamai patvariai įmontuotas, kad išlaikytų
  pvc langai